לכבוד חרירי אריה  מנהל מרפאת בינה,

אני, דיין מלי, מודה לך על עבודה למופת. המקצועיות שלך באה לידי ביטוי בתוצר הסופי .

תודה רבה על אדיבות ויחס מיוחד.

דיין מלי.