לכבוד חרירי אריה הנכבד!

אני רוצה להודות בשמי ובשם בני משפחתי המטופלים אצלכם על טיפול ברמה מקצועית איכותית, על שרות ברמה גבוהה, אדיבות והתחשבות של כל חברי הצוות.

תודה רבה,

וזנה אלעד.